لینک وارد شده صحیح نیست

سایت لینک ایرانی به منظور تشخیص آدرس‌های ایرانی ساخته شده است. به کمک سامانه لینک ایرانی شما قادر خواهید بود تا بفهمید بازدید و دانلود از سایت مورد نظرتان، با تعرفه اینترنت داخلی محاسبه می‌شود یا خیر.
در حال حاضر ۵۰۰ سایت ایرانی شامل طرح استفاده از ترافیک داخلی می‌شوند. وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات قول داده است که به زودی تمامی سایت‌هایی که در ایران میزبانی شده‌اند شامل این طرح شوند.